“Systems medicine” van het mTor en metabole netwerk bij TSC

Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland – Lustrum Symposium “Van Begrijpen tot Ingrijpen”

Click here to read more.

Click here to see the presentation (video).